Dansk Backgammon Forbund logo Dansk Backgammon Forbund - Debat Dansk Backgammon Forbund logo

Info og Generel Debat om Turneringer
   >> Indenlandske turneringer
Set antal gange: 2469

Sider i denne tråd: 1 | 2 | (alle)   Udskriv tråden
Mimica
(--)
2017/02/07 12:21
CLS17  

Maja & Torben inviterer til CLS 2017

Turneringsleder: Maja Micic Sterup
Telefon: 29 72 85 08
E-mail: clsbackgammon@gmail.com

Så er det tid til niende udgave af CLS. Deltagerne inddeles, som hidtil, i A-, B- og C-rækker. Der spilles om op- og nedrykninger, præcis som vi kender det fra DBgF’s holdturnering. Der spilles naturligvis efter DBgF’s officielle turneringsregler og alle kampe spilles til 17 point som vi plejer.

Turneringen afvikles i perioden marts – juni og er således afsluttet inden sommerferien.

Ligesom i CLS16, vil der også i år være afsat to uger til afvikling af hver af de syv grundspilsrunder.

Turneringen vil blive inddelt i tre niveauer. Nye spillere vil altid starte i C-rækken, imens tidligere deltagere placeres i den række som tidligere præstationer berettiger dem til. På de næste sider findes en opgørelse over spillere som er kvalificeret til henholdsvis A- eller B-rækken. Alle andre starter i C-rækken.

Entries er følgende:

A-rækken 800 kr.
B-rækken 400 kr.
C-rækken 200 kr.

Der betales INGEN REGISTRERING i CLS!

Der spilles med ur-præference i A- og B-rækken. I C-rækken spilles med ur-option. Da turneringen er godkendt til botnormer opfordres deltagerne til at se velvilligt på modstandernes eventuelle ønske om at videooptage deres kampe. For A- og B-rækken gælder det at turneringsledelsen har forhåndsgodkendt samtlige ønsker om videooptagelse af kampe og såfremt den ene spiller ønsker dette, kan det altså ikke afvises af modparten. Spillerne er selv ansvarlige for at det nødvendige udstyr er til rådighed ved kampene.

Kampene spilles i perioden fra marts til juni 2017.
Deltagerne arrangerer selv deres indbyrdes kampe og der er Live-præference i Storkøbenhavn.
Det er spillernes eget ansvar at afvikle deres kampe indenfor tidsfristen. Hvis to spillere ikke kan enes om spilletid og sted inden fristens udløb, skal turneringslederen straks underrettes. Denne vil forsøge at finde frem til en rimelig løsning, men er i yderste instans bemyndiget til at lade kampen udgå, således at den anføres som værende tabt for begge parter.
Det er spillernes samlede antal sejre, som ligger til grund for den endelige slutstilling. Ved jævnbyrdighed omkring præmiegivende placeringer og/eller op- og nedrykningspladser, rangeres spillerne ved hjælp af omkampe. Her fastsættes kampantal og længde først, når det involverede antal deltagere er endeligt kendt.

Tilmeldings- og betalingsfristen er fredag den 24. februar 2017. Du kan tilmelde dig på turneringens Facebookside CLS eller via e-mail clsbackgammon@gmail.com – husk at oplyse navn, e-mailadresse, telefonnummer og DBgF-nummer.

Alle deltagere skal have gyldig licens. Det koster 50 kr. og kan tilkøbes i forbindelse med tilmelding.

Betaling foretages til konto 5326-0247667.
Husk at anføre i din betaling, at den vedrører deltagelse i CLS17, samt gøre opmærksom på om du samtidig også tilmelder dig CLS CUP.

Der tildeles resultater til de højst placerede deltagere i alle rækker, ud fra forbundets regler for tildeling af resultater.
Alle tre rækker er godkendt til at opnå botnormer. Selvfølgelig, for C-rækkens vedkommende, under forudsætning af at begge spillere accepterer at spille med ur og videooptagelse.

Du kan læse mere om turneringens format, rækkernes sammensætning, fordeling af op- og nedrykning, samt slutspil og præmier i turneringspropositionerne sidst i invitationen.

Turneringspropositioner:

Turneringen består af tre rækker (A-, B- og C-række)
Der er 26 spilleberettigede spillere i A-rækken.
Der er 41 spilleberettigede spillere i B-rækken
Alle øvrige deltagere spiller i C-rækken.

Er du i tvivl hvilken række du har kvalificeret dig til kan du se oversigten i invitationen på Facebook i gruppen "CLS" eller evt. send en e-mail til clsbackgammon@gmail.com.

Hver række inddeles i et antal puljer, efter følgende retningslinjer
Afhængigt af deltagerantallet, inddeles hver række i 1, 2 eller 4 puljer
En pulje består af 4-8 spillere (dog kan der teoretisk set være flere end 8 spillere i puljerne i B og C-rækken, såfremt rækken får deltagelse af mere end 32 spillere – i så fald spiller man stadig kun syv kampe i puljen og modstanderne findes ved lodtrækning)
Spillerne fordeles i puljer efter simpel lodtrækning blandt de spilleberettigede deltagere

I hver pulje spiller man mod alle de andre spillere i puljen, én gang (dog to gange i puljer med kun 4 spillere)

Fordeling af op- og nedrykningspladser i de enkelte puljer, finder først sted efter tilmeldingsfristens udløb og det endelige deltagerantal er kendt (dette skyldes at der tilstræbes at de forskellige rækker får en nogenlunde ensartet størrelse)
Op- og nedrykning afgøres altid direkte i puljerne og ikke i slutspil

Tildeling af præmier og resultater er overordnet for hver enkelt række og går således på tværs af puljerne
I rækker med kun én pulje findes vinderne direkte i grundspillet og der spilles ikke slutspil
I rækker med to puljer, går de to bedste fra hver pulje videre til semifinalerne, hvor de parres med en af de to bedste fra den anden pulje i den samme række
I rækker med fire puljer, går kun den bedste fra hver pulje videre til semifinalerne, hvor denne parres med vinderen fra en af rækkens tre øvrige puljer
Semifinalevinderne i alle rækker spiller herefter finale mod hinanden, om den endelige sejr i rækken
Der tildeles resultater i alle tre rækker
Tildelingen af resultater sker i overensstemmelse med DBgF’s retningslinjer herfor og er således styret af det endelige deltagerantal i hver af de tre rækker
Præmierne i de enkelte rækker fordeles på følgende måder
Rækker uden slutspil
plads 70 %
plads 30 %
Rækker med slutspil (i form af semifinaler og finale)
plads 50 %
plads 30 %
3.-4. plads 10 % (x 2 semifinalister = 20 %)

Udskriv indlægget

Aquafobia
(--)
2017/02/26 11:51
Re: CLS17 nyt [re: Mimica] 

Bliver lodtrækningen lagt op?

Let the dice stay hot

Udskriv indlægget

Mimica
(--)
2017/02/26 23:29
Re: CLS17 nyt [re: Aquafobia] 

Programmet kan findes her:
https://www.drawboss.com/Event/Show/cd356d8d-9cf5-4040-a9a7-40d0669710c2

Hvis man mangler kontaktinfo på en spiller er man velkommen til at kontakte mig på clsbackgammon@gmail.com.

Udskriv indlægget

Aquafobia
(--)
2017/02/28 19:55
Re: CLS17 nyt [re: Mimica] 

C3
Jørgen og jeg spiller tirsdag den 21. marts kl. ca. 17:30 på Aquafobia

Let the dice stay hot

Udskriv indlægget

Aquafobia
(--)
2017/03/04 22:30
Re: CLS17 nyt [re: Aquafobia] 

Frederik og jeg spiller den 16. Marts kl 19 på Aquafobia

Let the dice stay hot

Udskriv indlægget

Aquafobia
(--)
2017/03/07 15:40
Re: CLS17 nyt [re: Aquafobia] 

Peter og jeg spiller tirsdag den 28. marts kl. ca. 11 hos Peter

Let the dice stay hot

Udskriv indlægget

Aquafobia
(--)
2017/03/16 20:07
Re: CLS17 nyt [re: Aquafobia] 

Jeg vandt over Frederik

Let the dice stay hot

Udskriv indlægget

Aquafobia
(--)
2017/03/19 15:58
Re: CLS17 nyt [re: Aquafobia] 

Krakus og jeg spiller 5. runde den 3. maj. kl. 17 på Cafe Asta. Jeg tager spil og ur med.

Let the dice stay hot

Udskriv indlægget

Aquafobia
(--)
2017/03/21 20:06
Re: CLS17 nyt [re: Aquafobia] 

Jeg vandt over Jørgen.

Let the dice stay hot

Udskriv indlægget

Aquafobia
(--)
2017/03/25 17:55
Re: CLS17 nyt [re: Aquafobia] 

Margrethe og jeg spiller onsdag den 27. april kl.17 på Café Asta

Let the dice stay hot

Udskriv indlægget

Sider i denne tråd: 1 | 2 | (alle)   Udskriv tråden

Gå til...

Dansk Backgammon Forbund | Kontakt os Powered BY WWWThreads 5.4.4php