Regler og vejledning for DBgF's debatsider

Regler og vejledning for DBgF's debatsider

Formålet med debatsiderne er at gøre www.dbgf.dk mere interaktivt og at give medlemmerne bedre mulighed for at komme i kontakt med hinanden og bestyrelsen.

Debatsiderne er opdelt i forskellige kategorier, der igen er opdelt i forskellige fora. Brugere kan så sende indlæg til et forum efter eget valg, og andre brugere kan svare på dette indlæg. Der er også mulighed for at sende private beskeder til andre brugere og for at få tilsendt nye indlæg pr. email.

Når du poster en indlæg, så sørg for at gøre det i det forum der passer bedst. Med andre ord, lad være med at sæt et spørgsmål til hovedbestytelsen i "Test" forummet! Da debatforummet ligger på Dansk Backgammonforbunds websider er det begrænset hvilke emner der tages op. Som hovedregel skal det handle om DBgF's aktiviteter eller backgammonspillet generelt. Ellers kan du risikeret at dit indlæg bliver slettet.

Vi diskuterer emner, ikke personer. Det hænder naturligvis at der opstår uenigheder på debatsiderne. Når det sker, så sørg for at holde dig til det emne der bliver diskuteret, og undgå kommentarer der går på personer med en anden mening end din. Gå efter bolden, ikke manden.

Reklamer er ikke tilladt. Eneste undtagelse er når det gælder brugt backgammonudstyr, i forummet "Køb/Salg af brugt Backgammonudstyr". Det er heller ikke tilladt at reklamere for ting der gratis, ligesom det heller ikke er tilladt at reklamere for f.eks. Folkekirkens Nødhjælp eller Kræftens Bekæmpelse. Hvis du har noget du gerne vil sælge, så brug et af de talrige auktionssteder der findes på nettet. Hvis et indlæg indeholder reklamer vil det blive slettet. Hvis det er en begrænset del af indlægget der reklameres i, vil kun den del af indlægget bliver slettet.

Husk, at modtagerne læser præcis det du skriver. Der er ingen fagter, toneleje, ansigtsudtryk eller andet i ordene som kan fortælle modtagerne om din besked skal opfattes seriøst, vredt, sarkastisk, ironisk osv. Brug de indbyggede "smileys" i forummet til at antyde meningen med indlæget:

[rødmer] =
[sej] =
[skør] =
[trist] =
[ler] =
[vred] =
[chokeret] =
[smiler] =
[tunge] =
[blink] =

Der findes en del andre tekstformateringskoder, som kan benyttes i de fleste fora. Der findes en komplet oversigt over tekstformateringskoder her.

Du bør tilstræbe at bruge et sobert sprog. Der er ikke nogen liste over hvilke ord der er tilladt og hvilke der ikke er, men husk at mange forskellige mennesker læser disse sider, og at nogle af dem er mindreårige. Det siger sig selv at ethvert indlæg af racistisk, pornografisk eller diskriminernde karakter ikke er tilladt.

DBgF forbeholder sig ret til at slette indlæg, hvis det ikke holder sig inden for de rammer der er angivet ovenfor. Nogle vil sikkert have det bedre med at der var mere faste regler, men vi har i stedet valgt at stole på vores medlemmers sunde fornuft.

Hvis den samme bruger gentagne gange overtræder retningslinjerne for debatsiderne, vil denne bruger blive slettet.

Der findes et antal administratorer på debatsiderne, hvoraf de fleste er medlem af DBgF's hovedbestyrelse. Hvis en administrator finder et indlæg som han/hun mener falder uden for de retningslinjer der er udstukket ovenfor, bliver det slettet.

Etikette

Når du svarer på indlæg, så husk på at de andre brugere også er mennesker, Undgå at "jorde" andre debattører. Husk at en hurtig - uovervejet - kommentar vil blive stående på siderne lang tid efter du har skrevet den. Brug din sunde fornuft og dømmekraft.

Gå til debatsider


 Copyright © Dansk Backgammon Forbund 2001-2018 Kontakt Dansk Backgammon Forbund info@dbgf.dk Til sidens top  Til sidens top