Menu
 Forsiden
 Medlemskab
 Regler og tips
 Debat
 Rating
 Holdturneringen
 Pokalturneringen
 Turneringer
 Historik
 Kampe
 Download
 Om DBgF
   Bestyrelsen
   Klubvedtægter
   Kontakt
   Landsrådet
   Historie
   Regnskab
   Revisorer
   Udvalg
   Vedtægter
 Gammon
 Links
 Turneringer
 Software
 Forbund
 Info sider
 Link til DBgF
 Historie

Dansk Backgammon Forbund


Dansk Backgammon Forbund blev stiftet af en gruppe aktive backgammonspillere den 26. oktober 1987 i København.
Umiddelbart efter stiftelsen blev der, i overensstemmelse med allerede accepterede internationale ratingstandarder indenfor backgammon, udviklet et computerbaseret ratingsystem, hvis formål er at liste forbundets medlemmer efter aktuel spillestyrke. Alle aktive medlemmer af forbundet er listet på denne nationale rangliste.
Størstedelen af de organiserede backgammonaktiviteter deriblandt afholdelsen af turneringer og udbredelsen af kendskabet til backgammon, var i forbundets første leveår koncentreret omkring København. Derefter blev der hurtigt etableret aktiviteter i Århus, og der er nu over 100 lokale backgammonklubber i Danmark organiseret under Dansk Backgammon Forbund.

Tankesport
Backgammon er en tankesport på linie med bridge og skak. Backgammon er et udpræget dygtighedsspil, hvor sandsynlighedsberegninger, strategiske og taktiske overvejelser er afgørende faktorer. Såvel sværhedsgraden som kravene til udøvernes basisviden svarer til bridge og skak.
Backgammonspillet er, i forbindelse med turneringer, mesterskaber og stævner, en konkurrencesport svarende til andre ligestillede sportsgrene, hvor der til en vis del stilles krav til deltagernes fysik, men som især kræver store psykiske ressourcer og et mentalt overskud. Dette bliver manifesteret gennem samarbejdet med blandt andet skak- og bridgeforbundene i Dansk Tankesports-Forbund, som blev etableret i 1996, hvor vi arbejder hen mod at komme på finansloven på linie med Danmarks Idræts Forbund.

Internationalt
I størstedelen af store internationale turneringer er der dansk deltagelse. Det gælder især turneringer i Europa, men også ved turneringer i USA og Asien er Danmark ofte repræsenteret. Verdensmesterskabet, der traditionen tro afholdes i Monte Carlo, er et af de helt store tilløbsstykker, hvor der de sidste mange år har været en dansk delegation på mellem 30 og 50 deltagere. Andre store internationale begivenheder med massiv dansk deltagelse er Swedish Open, Oslo Open, Chech Open og German Open.

Bredde og synlighed som bevidst strategi
Med henblik på at fremme spillet i Danmark har Dansk Backgammon Forbund en strategi, hvor der skelnes mellem breddeaktiviteter og eliteudøvelse på et sportsligt højt plan. Således har Dansk Backgammon Forbund bevidst søgt at synliggøre spillet ved at arrangere en national "hverve"turnering, hvor kvalifikationsturneringerne til den afsluttende finalerunde spilles på lokale caféer spredt ud over det ganske land. Hermed opnås en uvurderlig kontakt med nye potentielle medlemmer.
Endvidere har Dansk Backgammon Forbund forsøgt at opnå en positiv effekt ved at stille krav til størstedelen af de afholdte turneringer, således at både bredde- og elitespillere har kunnet deltage i de samme turneringer i hver deres række. Dette har, ud over et socialt aspekt, betydet, at begynderne har kunnet "snuse" lidt til backgammon på eliteniveau.
Udviklingen indenfor organiseret backgammon i Danmark har nærmest været eksplosiv. Fra et medlemstal på 160 i 1988 har Dansk Backgammon Forbund nu mere end 1.300 spillere registreret i medlemsdatabasen. Af disse er størstedelen turneringsaktive og cirka 1.000 DBgFmedlemmer spiller i holdturneringen. Hertil kommer, at Dansk Backgammon Forbund har registreret ca. 3.000 spillere i en database, der indeholder samtlige deltagere i "hverve"turneringen.
Der er stadig stor fremgang, ikke mindst takket være den meget store mediebevågenhed backgammon oplever. Dette skyldes især at den moderne dansker, i langt højere grad end tidligere, har fået øjnene op for de udfordringer til intellekt og psyke, der ligger i sporten. Udviklingen er fortsat positiv, og forbundet forventer, at denne positive tendens, bl.a. med inspiration fra de flotte danske turneringsresultater internationalt, fortsætter i en del år fremover.

Aktiviteter
forlængelse af Dansk Backgammon Forbunds udadrettede strategi, er der lagt vægt på aktiviteter, der i særlig grad har kunnet inddrage en meget bred kreds af medlemmerne, og ikke kun en lille udvalgt skare af de bedste spillere. Heraf kan nævnes:
 • Officielle danmarksmesterskaber: Individuelt DM, Dame DM, DM under 21, DM Doubles, DM Mixed Doubles og DM i Lynbackgammon.
 • Officielle regionale mesterskaber: Sjællandsmesterskabet, Fynsmesterskabet, Jyske mesterskaber, Bornholmsmesterskabet, Københavnsmesterskabet og Storstrømsmesterskabet.
 • Internationale mesterskaber: Nordic Open.
 • Lokale mesterskaber: Solrød Open, Humlebæk Open, Svendborg Open, Farum Open og HI Open.
 • Caféturneringer: Mere end 20 ugentlige turneringer afvikles over hele landet.
 • Holdturneringer: DM for hold og pokalturnering for hold.
 • Klubmesterskaber: Langt størstedelen af de organiserede backgammon-klubber afholder et årligt klubmesterskab.
Her udover bliver der afholdt mange mindre arrangementer over hele landet. Normalt vil turneringerne være opdelt i flere rækker (fx i mester-, mellem- og begynderrække).

Organisation
Som andre organisationer er Dansk Backgammon Forbunds højeste myndig Landsrådet (generalforsamlingen), hvor medlemmerne hvert år vælger en hovedbestyrelse, der er ansvarlig for den daglige ledelse. På landsrådet har alle medlemmer møderet, men stemmer igennem deres klubformænd. Dansk Backgammon Forbund har følgende aktivitetsudvalg:
 • Redaktionsudvalg. Står for udarbejdelsen af forbundets medlemsblad GAMMON og annoncering.
 • Turneringsudvalg. Er ansvarlig for alle turneringsaktiviteter under Dansk Backgammon Forbund, herunder uddannnelse af turneringsledere.
 • Medlems og Ungdomsudvalg. Planlægger arrangementer, hvis formål er at introducere spillet dels for potentielle nye medlemmer og dels for unge op til 21 år.
 • PR & Sponsorudvalg. Varetager arbejdet med relationer til presse og sponsorer.
 • Ordens- og Amatørudvalg. Udover arbejdet med forskellige sportslige og etiske emner fungerer udvalget som klageinstans.
 • Klubudvalg. Arbejder med oprettelse af flere lokalforeninger under Dansk Backgammon Forbund, herunder initiativer til støtte for medlemshvervning, rådgivning m.m.
Medlemsbladet GAMMON
Som et effektivt kommunikationsmiddel udgiver Dansk Backgammon Forbund bladet GAMMON, der udkommer fire gange om året. Bladet indeholder organisatoriske meddelelser, men også meget fagligt relevant stof om selve spillet, turneringsaktiviteter i ind- og udland, samt andet interessant stof for aktive backgammonspillere.

Sekretariat
En organisation i fremgang vil altid kræve en stor arbejdsindsats også på det rent administrative plan. I Dansk Backgammon Forbunds sekretariat arbejder en medarbejder på fuld tid. Derudover udøves en stor ulønnet arbejdsindsats af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt andre aktive støtter blandt medlemmerne.
Arbejdsopgaverne omfatter ajourføring af medlemskartotek, inddrivelse og registrering af medlemskontingenter, udfærdigelse af pressemeddelelser og anden form for løbende kontakt med pressen, sekretariatsbistand til udvalg, telefonisk og skriftlig besvarelse af henvendelser fra medlemmer og offentligheden, rating af kampe og mange andre tidskrævende opgaver.

Hjemmesiden og butikken
På Dansk Backgammon Forbunds hjemmeside (www.dbgf.dk) er det muligt at købe backgammonartikler (spil, terninger, bøger m.m.) i Dansk Backgammon Forbunds butik. Desuden er det muligt at følge med i stillingen holdturneringen, der løbende bliver opdateret samt se resultater fra samtlige turneringer afholdt i samarbejde med Dansk Backgammon Forbund. Endelig er der mulighed for at deltage i debatter om aktuelle backgammonrelaterede problemstillinger på de dertil indrettede debatsider, der de seneste par år har udviklet sig til at være medlemmernes talerør til udvalgene og hinanden.


 Copyright © Dansk Backgammon Forbund 2001-2018 Kontakt Dansk Backgammon Forbund info@dbgf.dk Til sidens top  Til sidens top