Sekretariatet er åbent

Oprettet: 02-04-2020

I går åbnede DBgF's nye sekretariat officielt for henvendelser og jeg glæder mig til opgaverne og til at servicere bestyrelse, udvalg, frivillige og alle medlemmer og klubber bedst muligt.
I starten vil mange af opgaverne være koncentreret omkring beskrivelse og udrulning af handlingsplanerne knyttet til strategien særlig omkring handlingsplanens punkt 1: Organisationen og punkt 3: Kommunikation. Det indebærer blandt andet, at jeg vil tage fat i klubber og klubformænd og lave aftaler om, hvordan vi kan få etableret vedtægter for klubberne, bestyrelser/formænd,kontaktpersoner i forbindelse med hvervestrategien og så videre.
Jeg er tilgængelig via info@dbgf.dk og kasserer@dbgf.dk og via det nye menupunkt på forum "spørgsmål til sekretariatet" . Jeg vil bestræbe mig på at svare dagligt. Alle henvendelser under forumpunktet "spørgsmål til bestyrelsen" vil blive videregivet til bestyrelsen.
Inden længe vil sekretariatet få et telefonnummer, som jeg kan træffes på. Har jeg ikke mulighed for at svare, kan der lægges en besked og jeg vil vende tilbage hurtigst muligt. Indtil da kan jeg træffes på mit private telefonnummer, som er 40 20 22 86.
Jeg ser frem til de nye opgaver og håber, at jeg kan give det forventede bidrag til at realisere bestyrelsens visioner for DBgF og at jeg kan gøre hverdagen for klubber, medlemmer, udvalg og frivillige både lettere og sjovere. 

Jens Chr. Pedersen